Bokrean, vad köpte jag?

Så där, då har jag fått hem böckerna jag köpte på bokrean. Jag hade redan funderat på böckerna, och passade på nu när de kostade så lite (alltihop gick på 135 kr!!!). Mjo, några kokböcker som fanns på rean kunde jag tänka mig, men det är så lätt att googla på recept, och utan att man får förhandsbläddra i HELA boken, så skippar jag alltid kokböcker. Jag köper dem gärna om jag ser alla recept, och kan inse att det här blir en bra bok att använda, och som då blir bättre än att googla eller leta bland bokmärken och kopierade papper.

Nu kan man undra om jag tänkt skriva vad jag köpte för böcker då. Ja, två böcker av Lars Wilsson, ”Välfärdens ohälsa” och ”Rädda vår mat” samt ”Vegomyten” av Lierre Keith.

Eftersom jag inte läst böckerna än, så skriver jag av det som står på baksidan, och det som även står som info överallt där de säljs.

Välfärdens ohälsa: Naturlig mat ger naturlig hälsa, 2:a upplagan

När Välfärdens ohälsa kom ut år 2002 var den ett pionjärarbete. Den svenska publiken fick för första gången
ta del av ett evolutionärt perspektiv på sambanden mellan människans ursprungliga föda och dagens
ohälsa. Den moderna raffinerade kosten sågs som en viktig orsak till de många resursslukande folksjukdomarna.

Sedan dess har bokmarknaden översvämmats med populära livsstilsböcker som ställt till förvirring och oreda.

Reviderad utgåva
Sedan Välfärdens ohälsa kom ut har ett stort antal nya vetenskapliga studier bekräftat de teorier som framfördes eller antyddes i boken. Den nya utgåvan är därför reviderad på en rad avgörande punkter.

  1. Det framstår nu allt klarare att människan under evolutionen anpassats till animalisk mat.
    Det animaliska fettet fungerar bättre än kolhydrater som energikälla och det spelar en viktig roll för vår försörjning med viktiga näringsämnen.
  2. De långkedjade omega 3-fettsyror (EPA och DHA) som ingår i våra cellers alla membraner, som styr hormonbalansen inne i cellerna och som spelar en avgörande roll för att vår hjärna skall fungera optimalt finns bara i animalisk mat. Att vi har en mycket begränsad förmåga att tillverka dem med växtoljor som råvara har bekräftats i en rad studier som publicerats sedan 2003.
  3. Under senare år har läkare visat att det går att bota fetma och ofta även diabetes typ 2 och en rad andra kroniska folksjukdomar om man kraftigt reducerar kolhydraterna i kosten och ersätter dem med animaliskt fett. Allt fler människor tillämpar denna kosthållning. De uppnår viktkontroll, får en normaliserad ämnesomsättning och återfår hälsa och välbefinnande.
  4. Det visar sig också att denna ursprungliga föda bland annat leder till minskade inflammationer i leder och blodkärl och ger en bättre balans.

Skapar reda i förvirringen
I sin nya form kommer Välfärdens ohälsa förhoppningsvis att skapa reda i den debatt som i massmedia blivit alltmer förvirrad under de senaste åren. Allmänheten måste få klart för sig att kostråden från våra hälsovårdande myndigheter till stor del grundas på ekonomiska intressen snarare än på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Dagens välfärdssjukdomar kan botas med bra mat.

Människan är inte allätare.
Vi är skapta för att äta en alldeles speciell mat.

Ohälsa i form av övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancrar, demens, depressioner och neurologiska sjukdomar ökade epidemiskt under de följande decennierna.

Att maten har stor betydelse för vår hälsa fick Lars Wilsson klart för sig när han i början på 1980-talet träffade en läkare som kunde bota sina patienter om han lyckades få dem att förändra sina matvanor. Förhöjda halter av blodfetter, av blodsocker och insulin, för låg halt av det goda HDL-kolesterolet och en rad andra blodsvar indikerar den oreda i ämnesomsättningen som kallas det metabola syndromet. Det kunde botas om man återgick till den mat som människan är anpassad till. Doktorn fick allt fler patienter.

”Lars Wilssons ”Rädda vår mat” är ett viktigt tillskott för de som vill ta ansvar för sin egen hälsa, för läkare en utmaning att betrakta den traditionella skolmedicinen utifrån nya rön och insikter, och en chans för livsmedelsproducenterna att reagera på en ny efterfrågan.”
Robert Schönauer, Medicinsk Access nr. 8/9 2009

Författaren Lars Wilsson: Det har hänt mycket sedan 2006 när min förra bok Naturlig Mat kom ut. Budskapet från förra boken har fått en allt starkare vetenskaplig grund. Som biolog föddes jag enligt min mening vid rätt tid under mänsklighetens historia. När jag var färdig med grundutbildningen i Uppsala 1955 hade DNA-molekylen just beskrivits och sedan följde den ena revolutionerande upptäckten efter den andra.

Vegomyten – Maten, rättvisan och en hållbar framtid

En vegetarisk livsstil är inte hållbar i längden, varken för individen eller för planeten. Den vegetariska myten bygger på okunskap om de ekologiska naturlagarna. I Vegomyten presenterar Lierre Keith sin syn på maten och rättvisan ett radikalt manifest för en hållbar livsmedelspolitik.

  • Det storskaliga spannmålsjordbruket förgriper sig systematiskt på vår jord. Odlingen av vegetarisk basföda, som ris och soja, gör att vattenreserverna sinar.
  • Den biologiska mångfalden minskar, jorden utarmas och klimatförändringen påskyndas.
  • Gräsätande idisslare skall äta det som vi inte kan cellulosa och förvandla den till det vi behöver protein och fett.
  • Avstå inte från kött. Men välj omsorgsfullt, för din egen hälsa och för vår gemensamma framtid.

Kommentera: